Poniższa tabela jest w formacje Excela. Podgląd można sobie dowolnie powiększyć.