EUROPA Chorwacja Chorwacja - najpiękniejsze miejsca warte zobaczenia

Chorwacja – najpiękniejsze miejsca warte zobaczenia

-

Jak pisaliśmy już na łamach Wakacyjnyklimat, Chorwacja to jeden z najpiękniejszych krajów w Europie i jedno z ulubionych miejsc urlopowych polaków. W 2012 roku Chorwację odwiedziło ok pół miliona mieszkańców naszego kraju. W zeszłym roku było to już 700 tyś. W 2014 roku wydaje się, że i ten wynik zostanie pobity. Jeżeli i Wy myślicie o wyprawie do Chorwacji, poniżej prezentujemy kilka miejsc, które powinny być obowiązkowymi punktami Waszej podróży.

Dubrownik

To prawdziwa “Perła Adriatyku”. Bo kto nie widział Dubrownika, ten nie zna Chorwacji. Stare miasto pełne zabytkowych świątyń i kamienic zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w 1979 r. Największe wrażenie robią jednak mury obronne, dzięki którym miasto nigdy nie zostało zdobyte. O mieście napisaliśmy już kilka praktycznych słów. dlatego nie będziemy się tutaj zbytnio rozpisywać. Możecie zobaczyć także moją fotogalerię z wycieczki po murach okalających starówkę miasta.

Park Na­ro­do­wy Je­zior Pli­twic­kich

Park Na­ro­do­wy obej­mu­je kom­pleks szes­na­stu je­zior kra­so­wych po­łą­czo­nych ponad 90 wo­do­spa­da­mi. Dzię­ki dużej za­war­to­ści roz­pusz­czo­ne­go w wo­dzie wę­gla­nu wap­nia je­zior­ka po­sia­da­ją nie­ziem­sko tur­ku­so­wy kolor, a ma­low­ni­czo­ści do­da­ją po­ro­śnię­te mie­sza­ny­mi la­sa­mi stro­me brze­gi. Jedno z cudów natury wpisanych na listę UNESCO.

Ro­vinj

Miasto nazywane jest często Rubinem Chorwacji. Składa się z 14 wysp i wysepek oraz jedynej w swoim rodzaju starówki. Miasto było pieczołowicie rozwijane pod okiem swojej patronki, św. Eufemii, która ma nawet poświęcony jej kościół. Obowiązkowymi punktami wizyty są jeszcze pałac miejski i klasztor franciszkanów.

Pula

Gospodarcze oraz turystyczne centrum regionu półwyspu Istria. Zachowało się tutaj wiele zabytków z czasów rzymskich, w tym najbardziej imponujące koloseum, które wzniesiono w I w. n.e., za rzą­dów ce­sa­rza We­spa­zja­na.

Split

To jedno z największych miast Chorwacji. Zamieszkuje je około 200 tyś. mieszkańców, to na warunki kraju, jest liczba imponującą. Naj­więk­szą atrak­cją tu­ry­stycz­ną mia­sta są po­zo­sta­ło­ści gi­gan­tycz­ne­go pa­ła­cu ce­sa­rza Dio­kle­cja­na. Pałac był tak ogrom­ny, że zaj­mu­je dziś całą sta­rów­kę, a więk­szo­ści murów nie widać, gdyż za­bu­do­wa­na zo­sta­ła przez wiele in­nych bu­dyn­ków. Dawne ko­ry­ta­rze i kom­na­ty let­niej re­zy­den­cji Dio­kle­cja­na, to dziś ulicz­ki i pla­cy­ki sta­rów­ki.

Split został szerzej opisany w artykule Split w Chorwacji – idealne miasto na weekendowy wypad.

Park Na­ro­do­wy Pa­kle­ni­ca

To jedno z najbardziej malowniczych zakątków Chorwacji. Obejmuje dwa wspa­nia­łe kra­so­we ka­nio­ny. Velka Pa­kle­ni­ca cią­gnie się na dłu­go­ści ponad 14 km, a jej ścia­ny się­ga­ją ponad 400 me­trów wy­so­ko­ści. Są­sied­nia, Mala Pa­kle­ni­ca, jak sama nazwa wska­zu­je jest roz­mia­ro­wo skrom­niej­sza, ale za to szlak nią bie­gną­cy dużo bar­dziej wy­ma­ga­ją­cy.

Najwyższy szczyt Velebitu, Vaganski vrh (1757 m n.p.m.), po raz pierwszy został zdobyty w 1940 r. przez chorwackich alpinistów. Dzisiaj miłośnicy gór z całej Europy przyjeżdżają tu, by zmagać się ze szczytami i grzbietami masywu, wykorzystując różne warianty tras od łatwych do skrajnie trudnych.

Ma­kar­ska

To jeden z ciekawszych rejonów ze względu na widoki oraz krajobraz. W Chorwacji morza jest bardzo dużo, tak samo jak i gór, ale ich połączenie najładniejsze jest właśnie w Makarskiej. Poza tym znajdziecie tutaj wiele kurortów, turystów i tłoku na plażach 😉 Położona ok. 60 km na południowy wschód od Splitu i 140 km na północ od Dubrownika.

Wyspa KrK

Największa wyspa Za­to­ki Kvar­ner­skiej. Bardzo popularne miejsce turystyczne. W sezonie na plażach wylegują się tłumy plażowiczów. Wyspa swoją popularność zawdzięcza różnorodności. We wschod­niej czę­ści wzno­szą się wy­so­kie góry (naj­wyż­szy szczyt sięga 569 m n.p.m.). Na za­cho­dzie, gdzie kli­mat jest ła­god­niej­szy i bar­dziej wil­got­ny, są lasy i win­ni­ce.

Wyspa Mljet

Jest to najbardziej zielona wyspa na Adriatyku jednocześnie park narodowy. Długa na 37 km, szeroka na 3 km w najszerszym miejscu, zamieszkuje ją tylko tysiąc osób. Co najciekawsze w środku wyspy znajdziemy jezioro, na którym znajduje się kolejna wysepka z XII-wiecz­nym klasz­to­rem Be­ne­dyk­ty­nów.

Porec

Chorwacja, Porec. Porec to niewielkie miasteczko położone w regionie Istrii. Jest to jedno z najstarszych miast tego półwyspu. W starej części miasta zachował się układ urbanistyczny z czasów rzymskich oraz wiele zabytków romańskich i gotyckich.

Wyspa Hvar

Na­zy­wa­na cza­sa­mi “Kró­lo­wą Chor­wac­kich Wysp”. We­dług au­to­rów po­czyt­ne­go ma­ga­zy­nu “Tra­vel­ler” jest jedną z 10 naj­pięk­niej­szych wysp świa­ta, nie ustę­pu­jąc swo­imi wa­lo­ra­mi takim sła­wom jak Bora Bora czy Capri.

Wyspa Korčula

Miejsce dla miłośników przygód, piaszczystych / żwirowych plaż, turkusowego morza oraz wyśmienitych win. Obowiązkowym celem wycieczki powinno się stać mia­sto Korčula, które swą “za­byt­ko­wo­ścią” i po­ło­że­niem za­słu­ży­ły na miano “Ma­łe­go Du­brow­ni­ka”.

Szy­be­nik

To ciekawe miasto, z zabytkowym Starym Miastem, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się na nim najcenniejszy kościół w kraju – katedra św. Jakuba. Warto tutaj także zwiedzić mury okalające starówkę.

Na koniec polecam przeszukanie zasobów serwisu. O Chorwacji piszemy i będziemy pisać znacznie więcej 😉

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zobacz koniecznie:

Może spodobają ci się:Podobne
Polecane dla Ciebie