EUROPA Najciekawsze jaskinie w Polsce, które można zwiedzać

Najciekawsze jaskinie w Polsce, które można zwiedzać

-

Polska jest krajem o niezwykłym bogactwie i różnorodności obiektów podziemnych, które zostały udostępnione do zwiedzania. Mam tutaj na myśli jaskinie, kopalnie, sztolnie, średniowieczne piwnice oraz obiekty militarne.

Na naszej stronie postaram się opisać te najciekawsze, warte zbadania i zobaczenia. Każda taka wycieczka to swoista lekcja historii, geografii, geologii, a także architektury oraz techniki. Poznajemy tajemnice, legendy, a także zagadki każdego z tych miejsc. Każda wyprawa to unikalna przygoda. Każde opisane miejsce, jest pozornie podobne, ale tak naprawdę jest unikalne. Zobaczcie co mam na myśli.

Do tej pory na łamach serwisu, ukazały się wpisy w tej samej tematyce:

Poniżej znajdziecie wygodną mapkę z zaznaczonymi wszystkimi opisanymi na łamach naszej strony, podziemnymi trasami. Zapraszam.

Jaskinia Raj

www.jaskiniaraj.pl

Najpiękniejsza polska jaskinia znajduje się w Górach Świętokrzyskich, niedaleko miasta Chęciny. Zwiedzanie rozpoczynamy w pawilonie, gdzie zorganizowano wystawę poświęconą tematyce krasu, archeologii oraz paleontologii. Możemy podziwiać krzemienne narzędzia pradawnego człowieka, które pochodzą sprzed 50 tyś. lat albo szczątki niedźwiedzia jaskiniowego, mamuta, nosorożca włochatego, na które polował. Odtworzono także obozowisko rodziny neandertalskiej.

Następnie przechodzimy sztucznie wydrążonym korytarzem o długości ok. 20 metrów do samej jaskini. Pawilon i korytarz mają za zadanie chronić mikroklimat jaskini. A podziwiać w środku jest co… bogata i dobrze zachowana szata naciekowa, bardzo liczne stalaktyty rurkowe, zwane makaronami. Właśnie dlatego jaskinia została objęta ochroną jako rezerwat przyrody.

Jaskinia Raj nie jest duża. Trasa zwiedzania wynosi 180 metrów. Otwarta jest od stycznia do listopada, codziennie w godzinach 10-17 (oprócz poniedziałków). Zwiedzamy ją w grupach max 15 osobowych z przewodnikiem.

Groty Mechowskie

pl.wikipedia.org/wiki/Groty_Mechowskie

Mechowo to niewielka kaszubska wioska, znajdująca się wśród lasów Puszczy Darźlubskiej. Znajdują się tam stosunkowo nieduże, ale słynne jaskinie nazywane Grotami Mechowskimi. Stanowią one rzadki okaz formy, która powstała w osadach wodno lodowcowych najmłodszego zlodowacenia bałtyckiego.

Jaskinia została odkryta w 1818 roku. Ma długość 61 metrów, z czego do zwiedzania dostępne jest ok 30 metrów. Zwiedzamy jaskinie samodzielnie. W środku panuje temperatura  około 8 stopni Celsjusza. Czynna jest codziennie, również w dni świąteczne w godzinach 11-18, a od listopada do grudnia w godzinach 11-15.

Jaskinia Ciemna (Ojcowska)

www.ciemna.ojcow.pl

W Ojcowie, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w pobliżu Krakowskiej Bramy, znajduje się Jaskinia Ciemna, nazywana także Ojcowską. Ma długość 230 metrów. Składa się z obszernej komory, największej ze wszystkich znanych komór biorąc pod uwagę wszystkie jaskinie całej Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Komora przechodzi następne w wąski korytarz.

Jaskinia Ciemna zaliczana jest do najcenniejszych stanowisk człowieka prehistorycznego. Najstarsze znalezione ślady jego bytowania pochodzą sprzed 115 tyś. lat. W 1924 roku, jaskinia została wpisana do rejestru zabytków.

Jaskinię można zwiedzać od 28 kwietnia do 30 września w godzinach 10-17. Długość strasy zwiedzania wynosi 230 metrów. Czas zwiedzania wynosi ok. 30 minut. Jest dość łatwa do zwiedzania. Jedynie wejście do jaskini znajduje się dość wysoko i musimy się wdrapać stromym podejściem.

Jaskinia Łokietka 

www.ojcowskiparknarodowy.pl

Jaskinia (dawniej znana jako Królewska) znajduje się w szczytowej partii Góry Chełmowej w Ojcowskim Parku Narodowym na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Wydrążona jest w wapieniu. Składa się z dwóch większych oraz dwóch mniejszych komór. Zaraz obok Smoczej Jamy na Wawelu, jest najbardziej znaną jaskinią w Polsce.

Legenda mówi, że ukrywał się w niej przyszły król Polski Władysław Łokietek, przed pościgiem króla czeskiego Wacława II. Przyszły król miał przebywać w jaskini ok. 6 tygodni, a jego życie miała uratować mu pajęczyna, która zasłoniła wejście do jaskini.

Wejście do jaskini ukryte jest w szczelinie skalnej, która była kiedyś korytarzem, którego sklepienie uległo zawaleniu. Obecnie znajduje się tam żelazna brama z nazwą jaskini oraz wystylizowaną pajęczą siecią, która ma przypominać o legendzie o Łokietku.

Jaskinię Łokietka znano już w XVIII wieku i już wtedy stanowiła jedną z największych atrakcji okolic Ojcowa. Podobno w 1787 roku zwiedził ją król Stanisław August Poniatowski.

Jaskinię można zwiedzać od kwietnia do października, wyłącznie z przewodnikiem. Długość trasy zwiedzania wynosi około 320 metrów.

Jaskinia Dziura w Dolinie Ku Dziurze

pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_ku_Dziurze

Jaskinia dziura znajduje się w sąsiedztwie Zakopanego, w Dolinie ku Dziurze w Tatrach Zachodnich. Powstała na skutek działalności wody o podwyższonej temperaturze, które przedostawały się pod ciśnieniem przez liczne szczeliny, rozpuszczając skały wapienne i tworząc pustki krasowe.

Wejście o wymiarach 3×2 metry, znajduje się u stóp skalnej baszty na wysokości 1000 metrów n.p.m. Jaskinia składa się z jednej dużej komory. Na jej końcu, w stropie znajduje się drugi otwór. Jaskinia ma długość 180 metrów. Na jej dnie znajdziemy butwiejące liście, gruz i glinę. Znana była już w XIX wieku.

Jaskinię można zwiedzać samodzielnie przez cały rok. Długość trasy to 50 metrów. Dojście do samej jaskini może zając nawet 25 minut, niestety nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jaskinia Głęboka

podlesice.org.pl/jaskinia-gleboka

Jaskinia znajduje się na zboczu góry Zburów na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Została odkryta w 1942 roku, podczas prac eksploatacji wapienia. Służyła wtedy jako skład materiałów wybuchowych dla kamieniołomu, a potem jako składowisko gruzu. W latach 70. Przystosowano ją do zwiedzania przez turystów, dobudowując betonowe schody.

Jaskinia ma długość 175 metrów. Niestety skały wewnątrz są mocno zniszczone w wyniku eksploatacji kalcytu używanego jako topik przy produkcji szkła.

Do jaskini jest łatwy dostęp i bezpieczne zejście na samo jej dno. Trasa zwiedzania ma ok. 90 metrów. Można ją samodzielnie zwiedzać przez cały rok.

Jaskinia Wierzchowska Górna

www.jaskiniawierzchowska.pl

Jaskinia znajduje się w południowej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej, na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, we wsi Wierzchowie. Jej długość wynosi aż 1000 metrów i posiada najdłuższą trasę turystyczną w Polsce! Została udostępniona turystom już w XIX wieku.

Zwiedzając jaskinię podziwiać możemy ciekawą formę naciekową czyli formy krasowe. Gdzieniegdzie spotkamy hibernujące nietoperze, a z ciemnego miejsca może wyjrzeć pająk sieciarz jaskiniowy.

Jaskinia dostępna jest do zwiedzania od kwietnia do listopada, a zimą tylko w weekendy. Trasa zwiedzania liczy sobie ok 700 metrów co zajmuje średnio 50 minut.

Niedaleko wejścia do Jaskini Wierzchowskiej Górnej, znajduje się wejście do Jaskini Wierzchowskiej Dolnej, zwanej także Mamutową. Niestety nie jest udostępniona do zwiedzania, ale jest otwarta. Słynie głównie z trudnych dróg wspinaczkowych, tak więc bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia lepiej się tam nie zagłębiać.

Jaskinia Niedźwiedzia

jaskinianiedzwiedzia.pl

Jaskinia Niedźwiedzia jest najdłuższą jaskinią w polskiej części Sudetów. Znajduje się niedaleko wsi  Kletno, w województwie dolnośląskim, w dolinie rzeki Kleśnicy, w Masywie Śnieżnika. Została odkryta w 1966 roku. Długość jej korytarzy wynosi ponad 3 kilometry. Jaskinia składa się z poziomów, połączonych ze sobą studniami. Najlepiej rozwinięte są piętra środkowe i dolne. Dla zwiedzających udostępniono jedynie poziom środkowy.

W licznych salach i korytarzach znajdziemy liczne nacieki takie jak stalaktyty, stalagmity, draperie, polewy kalcytowe lub misy martwicowe. Znajdziemy również fragmenty wypełnione namuliskami zawierającymi ogromne ilości kości zwierząt plejstoceńskich (np. niedźwiedzia, lwa, wilka lub hieny jaskiniowej.

Do jaskini wchodzimy przez pawilon, w którym znajdują się kasy biletowe, ekspozycja oraz kawiarnia i sala projekcyjna, gdzie można obejrzeć film o jaskini. Wejście do wnętrza jaskini, zamyka śluza, która ma za zadanie ochronę jej mikroklimatu.

Jaskinia otwarta jest przez cały rok, oprócz poniedziałków i czwartków w godzinach 9-16.40. Długość trasy zwiedzania wynosi 360 metrów co zajmuję ok 45 minut. Zwiedzamy w grupach max 15 osób z przewodnikiem. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc, gdyż ilość biletów jest ograniczona ze względu na ochronę mikroklimatu jaskini.

Jaskinia Malinowska

pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Malinowska

Jaskinia znajduje się rejonie szczytu Malinowskiej Skały w Beskidzie Śląskim, na południe od Szczyrku. Jest jaskinią tektoniczną. Jej całkowita długość wynosi ok 230 metrów. Została odkryta dość dawno temu. Podobno już w XV wieku, służyła husytom jako miejsce kryjówka i miejsce nabożeństw, a w XVI-XVII wieku, ewangelikom prześladowanym wtedy na Śląsku. Na początku XVIII wieku, prawdopodobnie służyła jako kryjówka dla rozbójników Ondraszka.  Tak samo w XIX wieku. Podania ludowe wspominają, że jaskinia ma dwie mile długości i ciągnie się aż do Żywca, czego nie potwierdzono.

Otwór jaskini to tak naprawdę duża szczelina o głębokości ok 10 metrów. Pionowe zejście w dół zaprowadzi nas do rozległego systemu szczelinowych korytarzy, które czasami mogą zadziwić nas swoimi rozmiarami. Dno pokryte jest często gruzem lub żwirem, czasem dużymi blokami skalnymi. W środku jest dość wilgotno. W porze roztopów wiosennych i po dłuższych opadach, w środku występuje tzw. deszcz podziemny.

Jaskinie można zwiedzać samodzielnie przez cały rok. Przejście całej trasy, ze względu na zwiększony stopień trudności może zając ok 1,5 godziny. Oczywiście wymagany jest odpowiedni sprzęt wspinaczkowy oraz podstawowe umiejętności. No i dobre latarki, ponieważ w środku panują ciemności…

Jaskinia Nietoperzowa

www.nietoperzowa.ojcow.pl

Jaskinia znajduje się w górnej części Doliny Będkowskiej, na wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, niedaleko miejscowości Jerzmanowice. Została odkryta w 1948 roku, ale należy przypuszczać, ze była znana okolicznym mieszkańcom znacznie wcześniej. Jaskinia znana jest również jako Jerzmanowicka, Księża albo Biała.

Jej oficjalna nazwa wiąże się ze sporym nagromadzeniem kości nietoperzy żyjących współcześnie oraz przed wiekami, które zalegają w namulisku. Właśnie ze względu na bogate związki fosforu oraz azotu, namulisko było eksploatowane na cele nawozowe.

W XIX/XX wieku, jaskinia była przedmiotem badań naukowców. Odkryto tutaj wiele szczątków zwierząt plejstoceńskich oraz ślady pobytu człowieka sprzed 38 tyś. lat. Znajdowało się tutaj także obozowisko łowców niedźwiedzi jaskiniowych. Znaleziono ponad 4 tyś. kłów tych zwierząt. Ludzie prehistoryczni pozostawili po sobie kamienne groty i oszczepy.

Jaskinia jest czynna od kwietnia do listopada w godzinach 9-16 (wiosną i jesienią zamykana wcześniej). Długość trasy zwiedzania wynosi ok 300 metrów. Wnętrze zwiedzamy wyłącznie z przewodnikiem.

Jako ciekawostkę można wspomnieć, że jaskinia Nietoperzowa występowała w filmie “Ogniem i Mieczem”.

Jaskinia Mroźna

pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Mro%C5%BAna

Jaskinia znajduje się we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, w masywie Organów w Tatrach Zachodnich, na południowy zachód od Zakopanego, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powstała na skutek pęknięcia tektonicznego w wapiennym masywie. Została odkrywa w 1934 roku. Wejście znajduje się na wysokości ok 1112 metrów n.p.m. Jest częścią większego systemu pobliskiej Jaskini Zimnej.

Została udostępniona turystom w 1953 roku. Całkowita dość korytarzy to 571 metrów. Jest czynna od maja do października. Do zwiedzania udostępniono 40ług0 metrów trasy. Zwiedzamy ją samodzielnie, jedynie przed wejściem mamy kilkuminutową prelekcje.

Jaskinia Obłazkowa

pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Ob%C5%82azkowa

Jaskinia znajduje się w Tatrach Zachodnich w Dolinie Kościeliskiej, w Raptawickiej Turni. Wejście położone jest ok. 1100 metrów n.p.w. i 180 metrów nad dnem doliny i nie jest widoczne z bliska.

Jaskinia położona jest na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Sądzi, że jest częścią skomplikowanego systemu Jaskini Mylnej i przepływem Potoku Kościeliskiego. Duży otwór jaskini prowadzi do Sali Wstępnej, która jest oświetlona światłem dziennym. Z Sali odchodzi ciasny korytarz o długości ok. 30 metrów. Całkowita długość jaskini wynosi ok. 120 metrów.

Jaskinię można zwiedzać samodzielnie przez cały rok. Prowadzi do niej czerwony szlak. Sama trasa zwiedzania wynosi ok. 25 metrów.

Smocza Jama na Wawelu

Smocza Jama znajduje się w samym centrum Krakowa, u podnóża wzgórza Wawelskiego, od strony Wisły. Powstała wskutek procesów krasowych, które ukształtowały bogatą rzeźbę wnętrza jaskini. Jest to jedna z większych atrakcji turystycznych Krakowa.

Zwiedzanie rozpoczynamy na terenie bastionu na Wzgórzu Wawelskim. Kręconymi schodami schodzimy na głębokość 21 metrów. Trasa zwiedzania przechodzi przez 3 komory, w tym największą o długości 25 metrów i wysokości 10. W niektórych miejscach widać wzmocnienia z ceglanych murów i filarów. Wycieczka kończy się na Bulwarach Wiślanych, poza murami Wawelu.

Jaskinia została udostępniona do zwiedzania w latach 1943-1946. Poprzedzały ten okres usilne przygotowania, prowadzone pod kierunkiem prof. Adolfa Szyszko-Bohusza.

Nie cała jaskinia jest otwarta dla turystów. Niedostępne są dwa ciągi korytarzy. Do jednego uzyskano dostęp dopiero w roku 1974, po przebiciu tunelu. W znajdujących się tam niewielkich jeziorkach, znaleziono rzadkiego skorupiaka – Studniczka tatrzańskiego. Tak więc, odkrycie to spowodowało, że Smocza Jama jest nie tylko cennym zabytkiem historyczno –kulturowym, ale także teraz i przyrodniczym.

Ze Smoczą Jamą wiąże się legenda o Smoku Wawelskim, którego pomnik znajdziemy przy wyjściu z jaskini na Bulwarach Wiślanych. Rzeźba jest autorstwa Bronisława Chromego i zieje ogniem, co jest sporą atrakcją dla dzieci.

Jaskinia jest otwarta do zwiedzania od kwietnia do końca października w różnych godzinach. Trasa zwiedzania ma ok. 80 metrów i zwiedzamy ją samodzielnie.

Jaskinia Mylna

pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Mylna

Jaskinia znajduje się w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Jest znana od dość dawna, bowiem jedno z wejść do jaskini jest dobrze widoczne z dna doliny.

Jaskinia uważana jest za najciekawszą polską jaskinie, którą można zwiedzać samodzielnie. Długość jej korytarzy wynosi ok 1300 metrów. Przez środek jaskini wiedzie oznakowany szlak turystyczny, który prowadzi przez skomplikowany układ korytarzy.

Jaskinia Ostrężnicka

www.janow.pl

Jaskinia znajduje się w wielkim Masywie Ostrężnika, na wierzchołku którego znajdował się średniowieczny zamek. Wejście jest dość duże, widoczne z daleka. Korytarze mają długość ok. 90 metrów. Niestety jaskinia pozbawiona jest nacieków krasowych.

Zamek Ostrężnicki, który znajdował się na szczycie, pochodził z XIV wieku. Jaskinia stanowiła naturalny system lochów zamkowych i piwnic. Kiedyś wejście do głównego korytarza zamykały drzwi, które znajdują się teraz w kościele w Złotym Potoku.

Jaskinię można zwiedzić samodzielnie o dowolnej porze roku. Długość trasy turystycznej wynosi ok. 40 metrów. Jest dość łatwa w zwiedzaniu, gdyż podłoże pokryte jest głównie piaskiem lub gliną.

Jaskinia Piekło

pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Piek%C5%82o_pod_Skibami

Jaskinia znajduje się w północno-zachodnim zboczu Góry Żakowej w Górach Świętokrzyskich, w pobliżu wsi Gałęzice. Niedaleko jaskini przebiega niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa.

Jaskinia Piekło znana jest już od bardzo dawna. Swoją nazwę zawdzięcza odległej o 6 kilometrów Jaskini Raj. Tutaj nie ma tak pięknej szaty naciekowej. Stanowi ona typową pustkę krasową. Poziomy korytarz główny oświetlony jest głównie światłem słonecznym. Korytarze odchodzące na boki, są dość ciasne i ciemne. Są to idealne warunki dla nietoperzy, które są tam często spotykane.

Cała jaskinia ma długość ok. 60 metrów. Zwiedzamy ją samodzielnie, przez cały rok. Trwa to ok. 10 minut.

Jaskinia na Biśniku

pl.wikipedia.org/wiki/Bi%C5%9Bnik

Jaskinia znajduje się w skale Biśnik na Wyżynie Krakowsko –Częstochowskiej. Znana jest od bardzo dawna. Okoliczni mieszkańcy wierzyli, że ukryte zostały w niej liczne skarby. Dlatego też, jaskinia była często przeszukiwana oraz rozkopywana. Jak się potem okazało, w jaskini znajdowały się skarby, ale nie takie jakich początkowo szukano.

Okazało się, że jaskinia była kilkukrotnie zamieszkana przez prehistorycznych myśliwych. Najstarsze znaleziony ślady ich bytności pochodzą sprzed 150 – 120 tyś lat. Przed jaskinią znaleziono ślady szałasów pochodzące sprzed ok. 40 tyś. lat.

Jaskinia ma długość ok. 96 metrów. Składa się z kilku komór oraz wejść. Główne wejście odkopano dopiero podczas prac archeologicznych. Obecnie chroni je metalowa krata. Wewnątrz znajdziemy wykop, świadczący o prowadzonych pracach, a przed jaskinią stworzono rekonstrukcję obozowiska ludzi z paleolitu. Niestety jaskini nie można jeszcze zwiedzać…

Jaskinia Radochowska

jaskiniaradochowska.pl

Jaskinie znajdziemy na południowym zboczu Bzowca w Górach Złotych, niedaleko miejscowości Lądek Zdrój. Powstała w wyniku rozpuszczania skały przez wodę. Znana była już w XVIII wieku. Zanim nie odkryto Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, była uważana za największą jaskinie w Sudetach. Jej długość wynosi ok. 500 metrów.

Wewnątrz jaskini znajdziemy liczne stalaktyty, stalagmity, kaskady i inne elementy formy naciekowej. Jednak nie są one tak okazałe. Jaskinia była przez wiele lat otwarta dla każdego, więc każdy kto chciał coś zabrać z wnętrza, robił to.

Jaskinia ma dwa wejścia, znajdujące się ok. 16 metrów nad dnem doliny. Można ją zwiedzać od maja do końca października (oprócz wtorków), w godzinach 10-17. Trasa zwiedzania ma ok. 240 metrów co zajmuje średnio ok. 40 minut. Jaskinię zwiedzamy z przewodnikiem – jeżeli jest dostępny. Jeżeli nie ma, możemy zwiedzać samodzielnie. Potrzebne będą jedynie latarka i kask.

Jaskinia Raptawicka

pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Raptawicka

Jaskinia znajduje się w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Kościelickiej w Raptawickiej Turni, na wysokości 1200 metrów n.p.m., 180 metrów nad dnem doliny . Wejście nawet z bliska jest ledwo widoczne. Prawdopodobnie stanowi część skomplikowanego systemy Jaskini Mylnej, związanego z dawnym przepływem Potoku Kościeliskiego.

Jaskinia ma ok 150 metrów długości. Otwór wejściowy ma średnicę ok 3 metrów i prowadzi do niego zejście z pionowym progiem o wysokości 4 metrów. Tak więc do głównej komory schodzimy w dół po stalowej drabince. Komora ma 15 metrów wysokości i rozmiary 12 na 40 metrów.  Prowadzi od niej kilka ślepo zakończonych korytarzy. Jednak jeden z nich ma ok 20 metrów długości i przejdziemy nim do mniejszej Sali, a z niej z kolei do innego szerszego korytarza, w którym znajduje się mała kapliczka.

Jaskinie można zwiedzać samodzielnie przez cały rok. Trasa ma ok. 50 metrów długości. Zimą trzeba szczególnie uważać, ponieważ dolne partie jaskini są wymrożone. W komorach występuje czasami tzw. deszcz podziemny, który właśnie zimą opada na dno i zamarza, tworząc polewy i stalagmity lodowe.

Jaskinia Zbójecka (Łagowska)

pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Zbójecka

Jaskinia znajduje się Górach Świętokrzyskich, w sąsiedztwie miejscowości Łagów. Niedaleko rynku tego miasta zaczyna się Wąwóz Dule. Legenda głosi, ze był on kiedyś ogromną jaskinią, która uległa zawaleniu. W wyniku tego pozostała jedynie jedna z wewnętrznych komnat nazywana obecnie Jaskinią Zbójecką. Sam Wąwóz jest znany na całym świecie ze względu na czarne wapienie oraz bogatą fauną głowonogów.

Jaskinia ma ok. 160 metrów. Występują w niej rzadko spotykane w Polsce nietoperze: nocek rudy oraz podkowiec mały.

Jaskinia jest dostępna przez cały rok i możemy są zwiedzać swobodnie. Trasa ma ok. 120 metrów.

Jaskinia Zimna Dziura w Szczeblu

pl.wikipedia.org/wiki/Zimna_Dziura

Jaskinia znajduje się niedaleko wsi Lubień w województwie małopolskim, w Beskidzie Wyspowym. Jest to jaskinia tektoniczna, powstała w piaskowcach. Znajduje się w sąsiedztwie szlaku turystycznego biegnącego z Lubienia do Kasinki Małej. Jest bardzo łatwo dostępna dla turystów.

Jaskinia ma ok. 25 metrów długości. Jest znana od dość dawna. Pierwszy wspomniał o niej Gotfryd Ossowski w 1882 roku. W środku panuje zawsze temperatura niższa o kilka – kilkanaście stopni od tej na zewnątrz. Spowodowane to jest jej budową. Brak przewiewu i kształt jaskini sprzyja temu, że zimne powietrze zalega w środku. Wymiana następuje dopiero wtedy kiedy na zewnątrz panują niższe temperatury niż w środku.

Jaskinię można zwiedzać samodzielnie o każdej porze roku. Jest łatwo dostępna. Czas zwiedzania wynosi średnio ok. 10 minut.

Smocza Jama w Wąwozie Kraków

pl.wikipedia.org/wiki/Smocza_Jama_(Tatry)

Jaskinia znajduje się w Dolinie Kościeliskiej, w jej bocznym odgałęzieniu zwanym Wąwozem Kraków,  w Tatrach Zachodnich, niedaleko wsi Kiry. Posiada dwa wejścia. Dolne znajduje się ok. 17 metrów nad dnem doliny, pod podwieszoną skałą. Drugie wejście znajduje się 12 metrów wyżej.

Jaskinia była znana już od dawna góralom, górnikom i poszukiwaczom skarbów. W 1949 roku przeprowadzono pracę mające na celu zabezpieczenie dojścia do otworu jaskini z dna Wąwozu. Umocowano stalową drabinę oraz wyżej 2 stalowe poręcze oraz łańcuch.

Trasa zwiedzania ma ok 37 metrów, co zajmuje średnio ok 20 minut. Przejście całego szlaku od dna doliny może zająć ok godzinę czasu. Smocza Jama jest dostępna przez cały rok.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zobacz koniecznie:

Może spodobają ci się:Podobne
Polecane dla Ciebie